Alles relatief!

In het begin van de 20e eeuw publiceerde Albert Einstein zijn, wereldberoemd geworden, relativiteitstheorie. Over deze theorie heeft Einstein ooit eens gezegd: "Buiten mij, begrijpt slechts één persoon op de wereld mijn relativiteitstheorie...... en deze begrijpt hem ook nog eens verkeerd." Deze opmerking is misschien wat overdreven, maar hij schetst de situatie. Toch is het voor iedereen met een gedegen kennis over de basis van de natuurkunde mogelijk de resultaten uit de relativiteitstheorie te bevatten.
Onderwerpen als lengte-contractie (voorwerpen worden kleiner als ze bewegen met hoge snelheid) en massa-dilitantie (voorwerpen worden zwaarder als ze bewegen met hoge snelheid) worden door de meeste mensen interessant gevonden, hoewel totaal onbegrijpelijk. Echter voornamelijk de tijd-dilatantie (klokken lopen langzamer als ze bewegen met hoge snelheid) spreekt tot de verbeelding. Het voorbeeld van de tweeling-paradox is de meeste mensen wel bekend. Eigenlijk best interessant om je eens in de relativiteitstheorie te verdiepen!

Aanwijzingen / tips:
-    Alleen geschikt voor vwo.
-    Uiteraard dien je je te verdiepen in nieuwe (en behoorlijk lastige) onderdelen van de natuurkunde.
-    Literatuur over de relativiteitstheorie is redelijk eenvoudig te vinden, ook literatuur waarin de theorie
     op een eenvoudige manier wordt toegelicht.
-    Het onderzoek kan worden uitgebreid met een praktisch onderzoek naar muonen (apparatuur
     Nikhef).
-    De manier waarop de eindpresentatie plaatsvindt, wordt nog vastgesteld maar deze dient op een
     dusdanige manier te zijn opgesteld dat mede-
     leerlingen en/of leerlingen uit bijvoorbeeld de derde klas het verhaal kunnen volgen.


Terug