Basis

Theorie

Basis


Mechanica


Trillingen/golven


Optica


Vloeistof/gas


Warmteleer


Elektriciteitsleer


Elektromagnetisme 


Fys. informatica


Atoomfysica


Kernfysica


Num. natuurkunde


Terug

 
 
B.1. Grootheden en eenheden
Eigenschappen die gemeten kunnen worden, noemt men in de natuurkunde grootheden. De maat waarin een grootheid wordt uitgedrukt noemt men de eenheid.
 
Grootheid/eenheid
B.2. Metriek stelsel
In de praktijk kunnen er situaties ontstaan waarbij erg grote of juist er kleine meet-waarden aan de orde zijn. Voorvoegsels voor de eenheid kunnen dan hulp bieden.
 
Metriek stelsel
B.3. Meetnauwkeurigheid
Het aantal significante cijfers waarin een meetwaarde wordt uitgedrukt, bepaalt de nauwkeurigheid van een meting. Hier de regels voor significante cijfers.
 
Sign. cijfers
B.4. Voor natuurkunde relevante Binas-tabellen
Het tabellenboek Binas mag normaliter gebruikt worden bij alle toetsen (incl. het centraal examen), practica en onderzoeken. Handig te weten wat waar staat.
 
Binas