Relevante Binas-tabellen (natuurkunde)

Het Binas-tabellenboek is een handig hulpmiddel bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en algemene natuurwetenschappen. Allerlei informatie staat er in gebundeld en normaliter is het altijd toegestaan om van deze informatiebron gebruik te maken (tijdens bijvoorbeeld toetsen, practica of tijdens het uitvoeren/verwerken van een onderzoek). Een te grote afhankelijkheid van het Binas-tabellenboek is echter niet goed. Het is ook belangrijk een goede parate kennis te bezitten. Tabel 35 (natuurkundeformules) is daarvan een goed voorbeeld. De formules die in deze tabel vermeld staan (zonder toelichting) zijn toepasbaar in bijvoorbeeld (toets)opgaven, maar hierbij is het wel zaal bekend te zijn met de toegepaste symbolen en de situaties waarin bepaalde formules worden gebruikt (en juist niet mogen worden gebruikt). In onderstaande tabel staan de voor natuurkunde relevante Binas-tabellen.

2 Vermenigvuldigingsfactoren
3A Standaardeenheden
4 Grootheden en eenheden in het SI
5 Eenheden met omrekeningsfactor naar het SI
7 Waarden van enige constanten en grootheden
8 Gegevens van metalen
9 Gegevens van alliages
10 Gegevens van andere vaste stoffen
11 Gegevens van vloeistoffen
12 Gegevens van gassen en dampen
15A Voortplantingssnelheden van geluid
15D Akoestische schaal van de mens
16F Elektrotechnische symbolen
17B Digitale schakelingen
18A Brekingsindices van vaste stoffen
18B Brekingsindices van vloeistoffen
18C Brekingsindices van gassen
19A Elektromagnetisch spectrum: zichtbaar licht
19B Overzicht elektromagnetisch spectrum
20 Spectraalplaten
21A Energieschema van het waterstofatoom
23 De stralingswet van Planck, Planck-krommen
24 Foto-elektrisch effect
25 Isotopen
27A Brekingsindices in het oog (mens)
27G Stralingsbeschermingsnormen
27H Gezondheidseffecten van straling
28A Stookwaarden
28E Halveringsdikten
31 Planetenstelsel
32B Gegevens over sterren
32C Gegevens over de zon
35 Natuurkundeformules
36 Wiskundeformules: formulekaart voor havo/vwo
40A Gegevens van elementen in het periodiek systeem
99 Periodiek systeem der elementen


Terug