Breking

Breking is een vreemd natuurverschijnsel. Het feit dat de richting waarin een lichtstraal zich verplaatst, verandert als deze zich naar een andere stof begeeft, wordt vaak als iets magisch ervaren.
Breking treedt echter niet uitsluitend op in de optica. Er zijn ook andere verschijnselen waarbij breking te herkennen is. Wellicht is de verandering in richting bij geluidsgolven wanneer deze zich verplaatsen van de ene naar de andere stof wel het bekendste voorbeeld. Door eenvoudigweg gebruik te maken van de verschillen in voortplantingssnelheid in de beide stoffen, kan breking verklaard worden.
In dit onderzoek wordt het verschijnsel breking onderworpen aan een nadere inspectie. Hierbij komen niet alleen toepassingen aan bod uit de optica, maar ook toepassingen uit andere natuurkundegebieden (bijvoorbeeld akoestiek en mechanica) en/of alledaagse verschijnselen kunnen onderzocht worden.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo (op vwo meer diepgang vereist).
-    Breking dient dus te worden beschouwd in diverse praktijksituaties, dus niet alleen toepassingen uit
     de optica zijn aan de orde.
-    Er kunnen diverse deelonderzoeken worden opgesteld, dis afzonderlijk ook het onderwerp van een
     onderzoek kunnen zijn.
-    Er wordt gewerkt met Coach "meten en analyseren" en Coach "videometen".
-    De diverse deelonderzoeken moeten kunnen leiden tot experimenten die ook kunnen worden
     uitgevoerd door leerlingen in de onderbouw.


Terug