Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een term die op het moment zeer actueel is. Landen (dus ook Nederland) zijn verplicht zich intensief bezig te houden met diverse vormen van duurzaamheid. Men dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er milieuvriendelijke productie plaatsvindt van stoffen en voorwerpen en dat er bij de verwerking van afval rekening wordt gehouden met het milieu en de toekomst.
Een van de meest essentiŽle onderdelen van duurzame ontwikkeling wordt gevormd door het energievraagstuk. De laatste jaren zijn er wereldwijd miljarden geÔnvesteerd om duurzame(re) vormen van energie te ontwikkelen en/of door te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van energie zoals zonne-energie, windenergie, waterenergie en aardwarmte. In dit onderzoek wordt de aandacht gevestigd op een aantal vormen van duurzame energie. Het totale onderzoek kan/zal bestaan uit een aantal deelonderzoeken die ook afzonderlijk kunnen dienen als onderwerp voor onderzoek.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo (op vwo meer diepgang vereist).
-    Het totale onderzoek kan worden onderverdeeld in een aantal deelonderzoeken. Een deelonderzoek kan ook als
     onderwerp dienen.
-    Zo mogelijk wordt het grootste deel van het totaalonderzoek op school uitgevoerd.
-    Er kan contact worden gelegd met (non-profit) instanties die zich bezig houden met duurzame vormen van energie.
-    Experimenten en deelonderzoeken kunnen zo worden opgesteld dat ook leerlingen uit de onderbouw er iets mee
     kunnen.


Terug