Examen

Leerlingen

Start


Theorie


Practicum


Onderzoek


Vaardigheden


Examen


Om je heen!


Colofon 

 
Jaarlijks, in mei, vinden de centrale examens plaats. Vanzelfsprekend maakt ook natuurkunde deel uit van deze examens. In dit gedeelte van fysikarel.nl staan een aantal hulpmiddelen voor de voorbereiding op het centraal examen natuurkunde1 en natuurkunde1,2 voor havo en vwo. Verdere informatie is te vinden onder de knop "Theorie".
 
1. Systematische ProbleemAanpak (SPA)
Succes tijdens een examen natuurkunde staat of valt met het toepassen van een systematische aanpak van de op te lossen opgaven. In dit gedeelte staat een overzicht van de systematische probleemaanpak (ookwel SPA genoemd). Oefen deze aanpak vanaf het moment dat je met natuurkunde aan de slag gaat (eigenlijk dus vanaf de tweede klas).
 
SPA
2. Examen natuurkunde 2009 met uitwerkingen voor HAVO
Via nevenstaande link is het examen natuurkunde te bereiken van 2009 (tweede tijdvak) voor HAVO. Ook zijn er uitwerkingen toegevoegd.
De uitwerkingen geven een goed beeld van de wijze waarop een examen natuurkunde het beste aangepakt kan worden.

 
Examen 2009
2. Examen natuurkunde-1 2006 met uitwerkingen
Via nevenstaande link zijn de examens natuurkunde-1 te bereiken van 2006 (eerste tijdvak) voor HAVO en VWO. Ook zijn er uitwerkingen toegevoegd.
De uitwerkingen geven een goed beeld van de wijze waarop een examen natuurkunde het beste aangepakt kan worden.

 
Examen 2006
3. Examen natuurkunde-1,2 2007 met uitwerkingen
Via nevenstaande link is het examen natuurkunde-1,2 te bereiken van 2007 (eerste tijdvak) voor HAVO. Ook zijn er uitwerkingen toegevoegd.
De uitwerkingen geven een goed beeld van de wijze waarop een examen natuurkunde het beste aangepakt kan worden.
 
Examen 2007
4. Hoe overleef ik mijn natuurkunde examen?
Als de examens voor de deur staan, slaat bij sommigen de angst om het hart. Zal ik het wel halen? Heb ik wel voldoende kennis? Heb ik genoeg geoefend? Levert mijn aanpak me wel het maximaal aantal te behalen punten op.
Via nevenstaande link een aantal aanwijzingen en tips over hoe het examen natuurkunde (het beste) aan te pakken.
 
Aanpak examen
5. DVD Examentraining HAVO
Ge´nteresseerd in een DVD met daarop filmpjes van examenbesprekingen. De DVD is te koop voor slechts 15 euro via nevenstaande link.
 
Examen-DVD