Examentraining natuurkunde

Ter voorbereiding op de aanstaande examens is er een examen-DVD beschikbaar voor HAVO en VWO. Op deze dubbel-DVD worden op een duidelijke, rustige en systematische manier een aantal examens natuurkunde besproken.

  Voor HAVO zijn opgenomen: de examens van 2005 en 2006 (natuurkunde-1) en het examen van 2009
  Voor VWO zijn opgenomen: de examens van 2006 en 2007 (natuurkunde-1, 2006 alleen uitwerking) en het examen van 2010


De DVD-examentraining natuurkunde in het kort:

  Alle onderdelen worden besproken volgens de systematische
    probleemaanpak
(d.w.z. dat de opgave eerste geanalyseerd
    wordt, gegevens worden genoteerd, formules opgezocht en
    ingevuld en vervolgens wordt er naar het antwoord gewerkt).
  De uitleg is langzaam, duidelijk en uitgebreid. Iedere kandidaat
    moet in staat zijn de uitleg goed te kunnen volgen.
  De bestanden zijn gemaakt in het .mpg-formaat. In de Windows
    Media Player zijn deze te openen.
  Ook de examens en bijlagen (in .pdf-formaat) zijn toegevoegd.
  De kwaliteit is niet van alle filmpjes even goed, maar de tekst op
    het bord is altijd goed leesbaar en de gesproken tekst goed
    verstaanbaar.

  Prijs per (dubbel-)DVD:   15,00 euro 
                                                   (inclusief verzendkosten)

  Een voorbeeld van (delen van) een bespreking is te downloaden via nevenstaande link:  Voorbeeld examentraining natuurkunde
    (Het bestand kan het beste eerst worden opgeslagen en vervolgens geopend in de Windows Media Player)

  Een bestelling kan gedaan worden via een email naar fysikarel@orange.nl. Geef in de email duidelijk aan wat je naam, adres en
    postcode is en of het om HAVO of VWO gaat.

 

Terug