Leesvoer: Natuurkunde klassiekers

 

    Relativiteitstheorie voor de leek  James A. Coleman

    Prisma-boeken Utrecht 1958

    Klein boekje waarin James Coleman op een zo eenvoudig mogelijke wijze uitleg geeft over Albert Einsteins speciale
    relativiteitstheorie. De schrijver slaagt hierin voortreffelijk en zonder enig gebruik van formulewerk. Wel is enig natuurkundige
    voorkennis en inzicht vereist. Hoewel bijna 50 jaar oud, toch nog verrassend actueel, ook wat betreft taalgebruik.
    Wellicht is het boekje nog ergens op de kop te tikken in een tweedehands boekwinkel.

 

 

 

 

 

Gij en de natuurkunde  Dr. Paul Karlson

Scheltema & Holkema's boekhandel en uitgeversmaatschappij NV Amsterdam 1951

De ondertitel van dit boek luidt "Moderne natuurkunde voor iedereen". De opmerking "modern" valt uiteraard te betwijfelen met een boek uit 1951. Toch is de aanpak in dit schrijven volstrekt uniek. In verhaalvorm waant de lezer zich een baan door de (moderne) natuurkunde. Hierdoor kan dit boek beter beschouwd worden als leesboek dan als studieboek.
Uniek in zijn soort!
"Gij en de natuurkunde" is wellicht nog te vinden in een tweedehands boekwinkel.

 

 

 

 

 

    PHYSICA; Beknopt leerboek der natuurkunde  J.W. Boerman & K.M. Knip

    Uitgeverij J.B. Wolters Groningen, Den Haag 1912

    Een klassiek leerboek over natuurkunde. De methode bestaat uit vier cursussen, gebundeld in twee delen en werd.
    Onderwerpen die o.a. aan bod komen in het eerste deel zijn: wet van Archimedes, gaswetten, aggegatietoestanden en
    calorimetrie. In het tweede deel staan o.a. de onderwerpen: mechanica, magnetisme, electrostatica en optica.
    Een aardig bezit voor mensen die ge´nteresseerd zijn in natuurkunde en dan natuurkunde-onderwijs in het bijzonder.
    Interessant om overeenkomsten en verschillen met toen te vergelijken.
    Wellicht nog op de kop te tikken in een tweedehands boekwinkel.

 

 


   


Terug