Lopen op het water

Er zijn van die dingen die mensen niet kunnen, maar wel ontzetten graag zouden willen kunnen. Vliegen is er daar één van, maar ook het lopen over water heeft de mens altijd gefascineerd.
Sommige dieren zijn wel in staat om over water te lopen. Voorbeelden van dieren die deze gave hebben zijn o.a. de Basilisk hagedis en de Jesus Christ Lizard (zie foto). Maar ook insecten lopen vaak over water.
In dit onderzoek is het uiteindelijk de bedoeling een object te construeren dat over water kan “lopen”. Hiertoe moet er eerst een vrij uitgebreid proces doorlopen, bestaande uit diverse deelonderzoeken, die uiteindelijk tot het doel moeten leiden.
Ook is het mogelijk om over het water lopende dieren te observeren en analyseren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de analyse dan plaats moet vinden op een natuurkundige wijze (dus niet met een meer biologische aanpak).

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Het onderzoek zal bestaan uit een aantal deelonderzoeken, die
     samen inzicht moeten geven in het principe van over water lopen.
-    Bij het ontwerpen van een object dat over water "loopt" dient
     nadrukkelijk het proces van technisch ontwerpen (ontwerpcyclus)
     doorlopen te worden.
-    Inspiratie is te putten uit één van de afleveringen van de programma-
     reeks "Dat willen wij ook......" van de VPRO (te vinden op uitzendinggemist).
 


Terug