NATuurkunde (in het klein)

Nederland is een waterland. Kinderen leren in Nederland al op jonge leeftijd zwemmen. Bij de meeste mensen blijft de zwemtechniek beperkt tot het zichzelf boven water kunnen houden en in staat zijn vooruit te komen.
Zwemmen kan echter ook worden bedreven als (top)sport. Ook hier slaat Nederland geen slecht figuur. Zwemmers als Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruin genieten inmiddels wereldwijde bekendheid in hun sport. Het analyseren van de zwembeweging en de krachten die bij het zwemmen optreden is niet bepaald eenvoudig.
In dit onderzoek worden de krachten die optreden bij de zwembeweging en andere facetten van het zwemmen geanalyseerd. Hiertoe dient er een model ontworpen te worden, waarmee metingen kunnen worden uitgevoerd (in het laboratorium). Deze metingen kunnen vervolgens worden geanalyseerd en verbonden worden aan conclusies. Het model kan bestaat uit een object dat wordt voortgesleept in water met een bekende kracht. De aandacht zal vervolgens gericht worden op de weerstand (wrijving) die de "zwemmer" ondervind van het hem omringende water.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Er wordt gewerkt met Coach "meten en analyseren" en eventueel Coach "videometen".
-    Er bestaan nogal wat grootheden die in dit onderzoek geanalyseerd kunnen worden. Er zullen derhalve keuzes gemaakt moeten worden.
-    De experimenten worden allemaal op school voorbereid en uitgevoerd.
-    Mochten er in dezelfde periode meerdere onderzoeken worden uitgevoerd aan sport, dan is samenwerking zeer aan te bevelen.


Terug