NATuurkunde

Nederland is een waterland. Kinderen leren in Nederland al op jonge leeftijd zwemmen. Bij de meeste mensen blijft de zwemtechniek beperkt tot het zichzelf boven water kunnen houden en in staat zijn vooruit te komen.
Zwemmen kan echter ook worden bedreven als (top)sport. Ook hier slaat Nederland geen slecht figuur. Zwemmers als Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruin genieten inmiddels wereldwijde bekendheid in hun sport. Zwemtraining bestaat tegenwoordig al lang niet meer uit eenvoudig "baantjes trekken". Geavanceerde technieken hebben de rol van de trainer/coach sterk vervangen/gewijzigd. In Eindhoven is een compleet systeem ontworpen om de zwembeweging mee te analyseren, het "vision training system".
In dit onderzoek wordt de zwembeweging en andere facetten van het zwemmen, zoals de start en het keerpunt, geanalyseerd. Hiertoe dient er eerst een meetmethode ontwikkeld te worden, waarna metingen kunnen worden uitgevoerd (in het zwembad). Deze metingen kunnen vervolgens worden geanalyseerd en verbonden worden aan conclusies.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo (op vwo meer diepgang vereist).
-    Leerlingen met alleen natuurkunde-1 in hun pakket moeten bereid zijn zich te verdiepen in extra theorie (mechanica).
-    Er wordt gewerkt met Coach "meten en analyseren" en Coach "videometen".
-    Het is wenselijk de beweging te analyseren van een echte zwemmer. Hiertoe kan contact gelegd worden met een zwemvereniging.
-    De experimenten worden eerst op school voorbereid en vervolgens in het zwembad uitgevoerd. Hiertoe met contact gelegd worden met een zwembad.
-    Mochten er in dezelfde periode meerdere onderzoeken worden uitgevoerd aan sport, dan is samenwerking zeer aan te bevelen.


Terug