NewmanCollege

Deze pagina is special bedoeld voor leerlingen van het NewmanCollege uit Breda.
In onderstaand overzicht zullen, te downloaden, opgaven en uitwerkingen geplaatst
worden per klas/leerjaar. Ook zullen er zo nu en dan andere zaken op verschijnen.
Haal je voordeel uit deze documenten bij de voorbereiding op schoolexamens,
centrale examens en/of andersoortige toetsen.

                                                                                                              Karel Langendonck
 

HAVO4 Natuurkunde

 

 
HAVO5 Natuurkunde

 Bespreking examenopgave "Transrapid" (2005-I)

 Bespreking examenopgave "Schaatsen" (2005-I)

 

VWO4 Natuurkunde

 

 
VWO5 Natuurkunde

 

 Terug