Optica

Theorie

Basis


Mechanica


Trillingen/golven


Optica


Vloeistof/gas


Warmteleer


Elektriciteitsleer


Elektromagnetisme 


Fys. informatica


Atoomfysica


Kernfysica


Num. natuurkunde


Terug

 
 
O.1. Algemene inleiding optica
Optica is het gedeelte van de natuurkunde dat zich bezighoudt met "licht". De geometrische optica gaat daarbij uit van het model dat licht bestaat uit lichtstralen.
 
Inleiding
O.2. Reflectie spiegels
Als een lichtstraal terecht komt op een zeer glad oppervlak (bijvoorbeeld een spiegel of een wateroppervlak) dan zal er reflectie optreden.
 
Reflectie
O.3. Breking
Als een lichtstraal zich verplaatst van de ene naar de andere stof, zal de richting van deze lichtstraal veranderen. Dit verschijnsel wordt ook wel breking genoemd.
 
Breking
O.4. Lensconstructies
Lichtstralen die zich door lenzen bewegen, worden op hun weg gebroken (van richting verandert) door de lens. Om de gang van de lichtstralen te kunnen tekenen en een beeld te kunnen construeren, zijn drie lichtstralen van extra belang.
 
Lensconstructies
O.5. Lensberekeningen
Om berekeningen uit te kunnen voeren aan lenzen zijn drie afstanden van belang: de voorwerpsafstand, de beeldafstand en de brandpuntsafstand. Deze afstanden worden gecombineerd in de lensformule en de formule voor de lineaire vergroting.
 
Lensberekeningen