Practicum

Leerlingen

Start


Theorie


Practicum


Onderzoek


Vaardigheden


Examen


Om je heen!


Colofon 

 
 
1. De opbouw van een meetrapport
Een meetrapport is een weergave van een experiment dat gelezen/beoordeeld wordt door iemand die goed bekend is met het betreffende experiment. Voor een meet-rapport geldt een standaardopzet waarvan slechts ter uitzondering mag worden afgeweken.
 

Meetrapport

2. Voorbeeld meetrapport
Het opstellen van een goed meetrapport is een lastige aangelegenheid. Hoe zorg je ervoor dat je geen overbodige informatie geeft, maar ook geen zaken overslaat? En welke formuleringen geven het beste beeld voor een lezer. In dit deel staat een voorbeeld meetrapport van de proef "eenparige beweging
- stopwatch en meetlat".
 

Vb. meetrapport

3. De opbouw van een verslag
Een verslag is een weergave van een experiment en/of onderzoek dat gelezen/ beoordeeld wordt door iemand die niet of slechts beperkt bekend is met het experiment en/of het onderzoek. Voor een verslag geldt een standaardopzet waarvan enigszins mag worden afgeweken als het experiment en/of onderzoek hierom vraagt.
 

Verslag

4. Tabellen in "Word"
Verzamelingen meetresultaten dienen overzichtelijk te worden weergegeven door gebruik te maken van tabellen. Voor tabellen gelden bepaalde algemene regels. Met behulp van de tekstverwerker "Word" kunnen mooie en overzichtelijke tabellen gemaakt worden.
 

Tabel

5. Het invoeren van formules in "Word"
In een tekstverwerker is het niet altijd even eenvoudig om formules in een tekst in te voeren (en formules komen nogals eens voor in de natuurkunde). Met de vergelijkingseditor in "Word" is dit echter redelijk eenvoudig en eigenlijk biedt alleen dit programma goede mogelijkheden voor het weergeven van formules.
 

Formules

6. Het maken van grafieken met "XL-plot"
Voor het opstellen van grafieken gelden bepaalde standaardregels. Het maken van grafieken is echter een tijdrovende bezigheid. Er bestaan een aantal programma's die dit over kunnen nemen. "Excel" is hiervan de bekendste maar erg gebruikers-onvriendelijk. "XL-plot" werkt veel eenvoudiger en geeft sneller resultaat.
 

Grafiek

7. Het opstellen van een functievoorschrift met "XL-plot"
In de natuurkunde is men vaak op zoek naar verbanden tussen grootheden. Deze verbanden zijn te herkennen in een grafiek. Het weergeven van een verband in een formule heeft echter de voorkeur omdat hiermee een meer algemeen beeld kan worden gecrŽerd. Ook hier kan "XL-plot" te hulp schieten.
 

Functievoorschrift

8. Meetfouten en foutenanalyses
Daar waar onderzoek wordt gedaan, worden experimenten uitgevoerd en daar waar experimenten worden uitgevoerd worden meetfouten gemaakt. Deze meetfouten beÔnvloeden de meetresultaten en dus ook het eindresultaat. Meetfouten dienen dus in rekening gebracht te worden.
 

Meetfouten