Systematische probleemaanpak

Bij het oplossen van natuurkunde-opgaven en/of -problemen is het erg belangrijk om op een systematische wijze te werk te gaan. Op deze manier is het ook heel goed mogelijk om opgaven waarbij je het antwoord en/of de oplossing niet onmiddellijk ziet (deels) op te lossen.

1.    Lees de opgave zeer aandachtig door en streep belangrijke gegevens en/of voorwaarden op het opgavenblad aan.

2.    Selecteer de gegevens en noteer deze met de juiste eenheid. Maak eventueel een situatieschets bij onderwerpen waarbij dit handig is (mechanica).

3.    Zorg ervoor dat alle gegevens vermeld staan in standaardeenheden.

4.    Bekijk op welk gedeelte van de Natuurkunde (mechanica, trillingen, optica, warmteleer, enz.) de opgave betrekking heeft en leg de pagina uit BINAS
       met formules over dit onderwerp (tabel 35) open.

5.    Formuleer voor jezelf hetgeen je moet berekenen. Wat wordt er gevraagd?

6.    Probeer gegevens en formules met elkaar te combineren. Welk nieuw gegeven kan ik bepalen met de gegevens die ik nu al heb?

7.    Breng jezelf op deze manier tot een eindantwoord.

8.    Controleer je antwoord op realiteit en aantal significante cijfers en zorg ervoor dat de juiste eenheid achter het antwoord staat.

 

Terug