Slinger van Foucault

De slinger van Foucault is één van de meest beroemde experimenten uit de natuurkunde. Met de proef wordt de draaiing van de aarde om haar as aangetoond. In diverse wetenschapsmusea (o.a. Technopolis in Mechelen (België) staat een slinger van Foucault opgesteld.
De opstelling is in de praktijk echter best lastig te realiseren. De meting die wordt uitgevoerd duurt lang en vindt in een erg traag tempo plaats (de aarde draait immers in 24 uur om haar as). Toch is het mogelijk zelf een slinger van Foucault te ontwerpen en er metingen aan te verrichten.

Aanwijzingen / tips:
-    Vooral geschikt voor vwo.
-    Uiteraard dien je je te verdiepen in nieuwe (en behoorlijk lastige) onderdelen van de natuurkunde.
-    Op school zal een ruimte aanwezig moeten zijn, waarin een lange slinger kan worden gerealiseerd. Hierbij
     kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een aula of een trappengat.
-    De daadwerkelijke experimenten zullen moeten worden uitgevoerd op een moment dat er niet al te veel
     trillingen in het gebouw zijn (dit verstoort immers de meting). Waarschijnlijk zullen 's nachts de beste
     resultaten worden bereikt.
-    De meting is langdurig en de slinger ondervindt een hoeveelheid wrijving. Er zal dus een hoeveelheid extra
     energie in de slinger moeten worden gestopt om uitdemping zoveel mogelijk te voorkomen.
 


Terug