Sport Fysica

Sport is tegenwoordig niet alleen meer een kwestie van hard en veel trainen, maar zeker ook een kwestie van intensief en efficiŽnt trainen. Om de efficiency van trainingen te verhogen, wordt er tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van geavanceerde technieken.
Turnen is bijvoorbeeld een sport waarbij het niet alleen gaat om kracht, maar zeker (en vooral) ook om techniek. Deze techniek kan verbeterd worden door bijvoorbeeld de beweging van een turner te analyseren en/of de krachtsinspanning die de turner levert te meten. Ook in de atletiek zijn allerlei onderdelen uitstekend meetbaar. Welke versnelling heeft een sprinter tijdens de start? Hoe is de beweging opgebouwd tijdens een sprint? Hoe kracht is de krachtstoot bij kogelstoten of speerwerpen? Hoe vind de beweging nou exact plaats bij bijvoorbeeld verspringen? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden.
Een techniek als videometen (in het softwarepakket Coach) kan uitstekend hulp bieden bij de analyse van allerlei bewegingen. In dit onderzoek ga je de beweging en/of de krachtsinspanning van een of een aantal vormen van bijvoorbeeld turnen of atletiek aan een nadere inspectie onderwerpen. Onderdelen van de turnsport die daarbij o.a. interessant kunnen zijn, zijn: ringen, vloer en sprong. Onderdelen van de atletiek die interessant kunnen zijn, zijn: kogelstoten, sprint, verspringen, polstokhoogspringen en speerwerpen.
In het onderzoek zal een keuze moeten worden gemaakt met betrekking tot welk/welke onderdelen van de sport bekeken gaan worden.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Het onderzoek zal bestaan uit een aantal deelonderzoeken, die samen inzicht moeten geven in het
     sportonderdeel.
-    Het is verstandig om met getrainde atleten te werken. Op deze manier wordt de beweging op de juiste
     wijze uitgevoerd en zullen resultaten veel betrouwbaarder zijn.
 


Terug