Het maken van tabellen in "Word"

Verzamelingen meetresultaten dienen overzichtelijk te worden weergegeven door gebruik te maken van tabellen. Voor tabellen gelden bepaalde algemene regels. Met behulp van de tekstverwerker "Word" kunnen mooie en overzichtelijke tabellen gemaakt worden.


Algemene regels
:

-    In de kop van iedere kolom moet staan welke grootheid er in die kolom vermeld staat.

-    Achter of onder de grootheid staat de eenheid tussen haakjes. Maak zoveel mogelijk gebruik van standaardeenheden, maar dit is niet altijd mogelijk.

-    Iedere rij in de tabel dient genummerd te worden. Dit om bepaalde metingen (die bijvoorbeeld een grote afwijking vertonen) eenvoudig te kunnen
     benoemen.

-    Let op het juiste aantal significante cijfers en gebruik bij erg grote of erg kleine getallen machten van 10. Plaats de macht van 10 eventueel in de kop
     van de tabel als deze bij alle meetwaarden in een kolom van toepassing is.

-    Als een bepaalde waarde wel van belang is voor de berekeningen, maar bij iedere meting gelijk is (constante) wordt deze niet in maar buiten de tabel
     geplaatst (bijvoorbeeld in de kop).

-    Zet achter de meetwaarden geen eenheid (deze staat immers al in de kop).

-    Boven of onder een tabel moet uiteraard vermeld staan waarover de tabel gaat (welk experiment).


Tabellen in "Word"

In “Word” staat in de werkbalk standaard de term “Tabel”. Door hierop te klikken en vervolgens naar “Tabel invoegen” te gaan, kan een tabel worden aangemaakt. Kies het benodigde aantal kolommen en rijen, waarna de tabel op de pagina verschijnt. Het formaat van de tabel kan eenvoudig gewijzigd worden door de kolomlijnen te verslepen. Ook het aantal rijen en/of kolommen kan naderhand nog gewijzigd worden d.m.v. “Rijen invoegen”. Door op “Tabel” en vervolgens “Tabel tekenen” te klikken, verschijnt een venster waarmee de tabel wat verfraaid kan worden. Zo kunnen de randen verdikt worden en/of bepaalde cellen gearceerd. Gebruik maken van deze functie levert een duidelijker resultaat op.
Verder staan bij de functie “tabel” nog diverse andere mogelijkheden om een tabel te verbeteren. In onderstaand voorbeeld staat hoe een tabel eruit zou kunnen zien. De, in de tabel weergegeven, meetresultaten zijn verkregen aan de hand van een experiment met een slinger.
    

  l (· 10-2 m) T (s)
1. 0,00 0,0
2. 30,0 1,1
3. 40,0 1,3
4. 50,0 1,4
5. 60,0 1,6
6. 70,0 1,7
7. 80,0 1,8

Tabel 1: Meetresultaten meting A, de slingertijd als functie van de slingerlengte. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de valversnelling g = 9,81 m/s2.


Terug