Theorie

Leerlingen

Start


Theorie


Practicum


Onderzoek


Vaardigheden


Examen


Om je heen!


Colofon 

 
 
1. Basis
o.a. grootheden en eenheden, metriek stelsel, regels voor significante cijfers, systematische probleemaanpak
 

Basis

2. Mechanica
o.a. eenparige beweging, eenparige versnelde beweging, krachten, wetten van Newton, momenten, wet van behoud van energie, cirkelbeweging
 
Mechanica
3. Trillingen en golven
o.a. harmonische trilling, trillingsdiagrammen, lopende golven, staande golven, dopplereffect
 
Trillingen/golven
4. Optica
o.a. reflectie, breking, lensconstructies, lensberekeningen, berekeningen aan het oog, licht als golfverschijnsel
 
Optica
5. Vloeistoffen en gassen
o.a. wet van Boyle, wetten van Gay-Lussac, algemene gaswet, kringprocessen, wet van Bernoulli
 
Vloeistof/gas
6. Warmteleer
o.a. molecuulmodel, temperatuurschalen, soortelijke warmte, warmtecapaciteit, wet van behoud van energie
 
Warmteleer
7. Elektriciteitsleer
o.a. stroom en spanning, wet van Ohm, weerstand van een draad, elektrische schakelingen
 
Elektriciteitsleer
8. Elektromagnetisme
o.a. elektrische velden, magnetische velden, lorentzkracht, magnetische flux, inductie-wet van Faraday, wet van Lenz, wisselspanning en wisselstroom, transformator
 
Elektromagnetisme
9. Fysische informatica
o.a. automatische systemen, sensoren, automatiseringscomponenten, AD-omzetter, ontwerpen van automatische systemen
 
Fys. informatica
10. Atoomfysica
o.a. fotonen, energieschema, spectra, atoommodel van Bohr, foto-elektrisch effect, verschuivingswet van Wien, De Broglie-golflengte
 
Atoomfysica
11. Kernfysica
o.a. straling van radioactieve stoffen, radioactieve vervalreeks, halveringstijd, halveringsdikte, massadefect, bindingsenergie, kernsplijting en kernfusie
 
Kernfysica
12. Numerieke natuurkunde
o.a. het opstellen van numerieke modellen om natuurkundige verschijnselen te simuleren
 
Num. natuurkunde