Theremin

De theremin is een van de meest maffe muziekinstrumenten ooit ontwikkeld. Het instrument bestaat uit één of meerdere antennes die op afstand worden bespeeld met (meestal) de handen. Door de positie van de handen te wijzigen ten opzichte van de antennes klinkt de, door de theremin voortgebrachte, toon hoger of lager. Het aan het werk zien van een professionele thereminspeler is fascinerend.
De opbouw van een theremin is relatief eenvoudig. In de kast van het instrument bevindt zich een hoeveelheid elektronica die onder invloed staat van de antennes.
Op het internet zijn diverse bouwtekeningen te vinden voor een theremin. Deze kunnen erg complex zijn, maar ook relatief eenvoudig. In dit onderzoek wordt een theremin gebouwd en vervolgens aan een nadere inspectie onderworpen. Een onderwerp als Fourier-analyse (frequentie-analyse) zal hierbij zeker niet mogen ontbreken.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Uiteraard dien je je te verdiepen in een stuk electronica. Dit is niet bepaald eenvoudig, omdat er slechts
     een zeer beperkte hoeveelheid electronica is opgenomen in de examenprogramma's voor havo en vwo.
-    Het is zeker niet voldoende alleen een theremin te bouwen. Het testen en optimaliseren van het apparaat is
     eigenlijk het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek.
-    Over Fourier-analyse is erg veel informatie te vinden. vaak is deze echter erg wiskundig van aard. Alleen
     het idee achter Fourier-analyse hoeft te worden toegepast. Hierbij gaat het om het bepalen van de
     grondtoon en boventonen van een voortgebrachte klank.
-    Erg interessant onderwerp voor leerlingen met een muziekachtergrond en/of een meer dan gemiddelde    
     interesse voor "bijzondere kunst".
 


Terug