Trillingen/golven

Theorie

Basis


Mechanica


Trillingen/golven


Optica


Vloeistof/gas


Warmteleer


Elektriciteitsleer


Elektromagnetisme 


Fys. informatica


Atoomfysica


Kernfysica


Num. natuurkunde


Terug

 
 
TG.1. Harmonische trilling
Een harmonische trilling is een bijzondere trillingsvorm. De voorwaarden voor een harmonische trilling worden hier besproken.
 
Harmonische trilling
TG.2. Afleiding formule massa-veersysteem
Een massa, opgehangen aan een (spiraal)veer, welke een uitrekking gegeven wordt, beschrijft een harmonische trilling. Hier de afleiding van de formule.
 
Massa-veersysteem
TG.3. Trillingsdiagrammen
Voor de volledige beschrijving van een trilling zijn drie diagrammen nodig: (u,t)-diagram, (v,t)diagram, (a,t)-diagram. Hier het verband tussen deze drie.
 
Trillingsdiagram
TG.4. Voorbeeld harmonische trilling
Op deze pagina een opgave die betrekking heeft op een harmonische trilling met de bijbehorende uitwerking.
 
Voorbeeld h.m.
TG.5. Lopende golven
Een trilling kan als gevolg hebben dat er zich een golf gaat verplaatsen in een medium. Hier wordt een lineaire (één-dimensionale) golf aan de orde gesteld.
 
Lopende golven