Vaardigheden

Leerlingen

Start


Theorie


Practicum


Onderzoek


Vaardigheden


Examen


Om je heen!


Colofon 

 
 
1. Systematische probleemaanpak
Een systematische aanpak van voorgeschotelde natuurkundeproblemen is essentieel om succesvol te kunnen in de natuurkunde. Kort gezegd houdt deze systematische probleemaanpak in dat je eerst goed bekijkt wat de gegevens zijn en wat het gevraagde is Daarna maak je een plan hoe het probleem op te lossen en dit plan breng je vervolgens tot uitvoer. Tot slot kijk je nog eens of je alles wel goed gedaan hebt en controleer je de uitkomst.
 
SPA
2. Stappenplan onderzoeken
Een natuurwetenschappelijk onderzoek wordt nagenoeg altijd uitgevoerd middels een vooropgezet stappenplan. Na keuze van een natuurkundegebied waarbinnen het onderzoek zich af zal spelen en een onderzoekstype, dienen een aantal stappen doorlopen te worden om tot een succesvol eindresultaat te komen.
 
Onderzoek
3. Stappenplan technisch ontwerpen
Naast het doen van onderzoek wordt in de (toegepaste) natuurkunde ook veel nagedacht over oplossingen voor technische problemen. Hierbij bevind je je op het gebied van technisch ontwerpen. Je krijgt hierbij een probleem voorgeschoteld waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Het eindresultaat zal een product zijn.
 
Techn. ontwerpen
4. Planning
Om succesvol te kunnen zijn in je studie, moet er aardig wat gebeuren. Je moet leerstof bestuderen, opgaven maken, vragen beantwoorden, woordjes leren, boeken lezen, onderzoeken doen, verslagen maken, enz. Een beetje doorzettingsvermogen kan dan geen kwaad. Een goede planning is daarbij van essentieel belang, want er zijn ook nog zoveel andere zaken die tijd vragen, buiten de studie.
 
Planning
5. EfficiŽnt lezen en studeren
Tijden je studie lees je aardig wat af. Soms is dat lezen ontspannend, als het bijvoorbeeld om een (interessant) boek gaat. Vaak ook zul je je door teksten heen moeten worstelen om meer kennis te gaan bezitten over een bepaald onderwerp binnen een bepaald vakgebied. EfficiŽnt werken (lezen en studeren) helpt je dan om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te verwerken.
 
Lezen / studeren
6. Praktische opdracht
In je schooltijd krijg je met diverse opdrachten te maken waarin, naast de toepassing van vakkennis, ook het een en ander van je verwacht wordt op het gebied van het toepassen van deze kennis. Het tot een goed einde brengen van een praktische opdracht is niet altijd een eenvoudige zaak. Een juiste aanpak kan je helpen om het gewenste succes te bereiken.
 
Praktische opdracht