WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde

Het is een mooie zomerdag. Langzaam loop ik naar een hoek van het park. Het pad lijkt steeds smaller te worden en de mensen die ik tegenkom lijken sterk onder de indruk van iets. Maar wat?
Plots doemt een gigantische stalen constructie voor mij op. Groen met paars gekleurd, maar vooral immens in afmeting. Zeven letters verschijnen in mijn gezichtveld: G O L I A T H.
Ik ben verzeild geraakt bij de hoogste, langste en snelste achtbaan van de Benelux. Mensen om me heen krioelen om elkaar heen bij de ingang van de attractie. Sommigen zelfverzekerd en vol spanning, anderen onzeker over hetgeen ze zichzelf aan gaan doen. Ik zie iedereen angstvallig de uitgang in de gaten te houden om te bekijken in welke toestand voorgangers de baan verlaten.
En ik? Zal ik Goliath durven te verslaan?

Met bovenstaande tekst start het project "WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde", waarin allerhande toepassingen van de klassieke mechanica de revue passeren in de context van attractiepark Walibi World in de Flevopolder. Het doel van het project is eenvoudig: Leerlingen aan de slag laten gaan met mechanica in een voor hen aansprekende context, maar met een aanzienlijke diepgang.
"WAFYLISIBICA" bestaat uit de volgende onderdelen (hoofdstukken):

    1.   Inleiding
- In de inleiding wordt de opzet van het project omschreven.
    2.   Mechanica
- In dit hoofdstuk wordt een (nagenoeg) complete samenvatting van de (klassieke)    
          mechanica gegeven, aangevuld met voorbeelden bij aspecten die lastig zijn en/of een systematische        
          probleemaanpak vereisen. Dit hoofdstuk is ook uitstekend te gebruiken als samenvatting van de mechanica
          voor bijvoorbeeld de examenklassen.
    3.   Opgaven
- Aan de hand van 15 opgaven moet de theorie uit hoofdstuk 2 worden toegepast. De opgaven zijn dusdanig opgesteld dat ze zonder
          een systematische probleemaanpak onoplosbaar zijn. Er moet aardig wat gemeten worden aan de hand van foto's. De opgaven zijn ook uitstekend
          los van het project te gebruiken voor bijvoorbeeld leerlingen die meer aan kunnen en/of een brede(re) interesse hebben.
    4.   Attracties
- In de hoofdstukken 5 en 6 komen de meetmethoden uit "WAFYLISIBICA" aan bod. Om een (meet)bezoek aan Walibi World goed voor
          te kunnen bereiden, is er in dit hoofdstuk een overzicht te vinden van een groot aantal attracties uit het park met een inschatting van de geschiktheid
          voor experimenten.
    5.   Krachtmetingen
- Eigenlijk het centrale hoofdstuk van het project. Er wordt een omschrijving gegeven van een zelf te ontwikkelen krachtsensor aan
          de hand van een drukweerstand en de CBL-datalogger. Ook de werking van de apparatuur en software wordt besproken.
    6.   Videometen
- Videometen is een algemeen bekende vorm van bewegingsanalyse. In dit hoofdstuk wordt de werking van Coach Videometen nader
          toegelicht. Dit hoofdstuk is ook uitstekend los van het project toe te passen.
    7.   Sensatie
- In dit hoofdstuk is de centrale vraag eigenlijk wat de gevolgen van krachtwerking en versnelling zijn op het menselijk lichaam.
    8.   Opdrachten
- Er zijn opdrachten geformuleerd met betrekking tot krachtmetingen, videometen en sensatie-analyse.

Het project kan op allerlei manieren worden ingezet. Het aardigst is een bezoek aan Walibi World met een volledige klas of leerjaar. Het is verstandig leerlingen dan te laten werken in projectgroepen van 3 of 4 personen (dit vanwege de omvang van het project). Het is echter ook goed mogelijk het materiaal in te zetten voor kleine groepen of individuele leerlingen die aan de slag gaan met een praktische opdracht of een profielwerkstuk. Zoals al eerder vermeld zijn bepaalde onderdelen uit het project ook uitstekend los toe te passen.
Nevenstaande link geeft u een indruk van het materiaal: Samenvatting "WAFYLISIBICA
- Misselijkmakende natuurkunde"

Gegevens "WAFYLISIBICA
- Misselijkmakende natuurkunde":

Titel:
 
WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde
 
Auteur:
 
Karel Langendonck
 
Datum:
 
maart 2008
 
Aantal hoofdstukken:
 
8
 
Aantal pagina's:
 
66
 
Bestemd voor:
 
Bovenbouw havo en vwo
 
Bij bestelling ontvangt u:


 
- "WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde" in geprinte vorm
- "WAFYLISIBICA - Misselijkmakende natuurkunde" in digitale vorm (.pdf en .doc-formaat)
- een aantal filmpjes van attracties, (na bewerking) te gebruiken in Coach Videometen
 
Opmerkingen:

 
- Het is toegestaan het materiaal (beperkt) aan te passen voor de schoolspecifieke situatie.
- Eventuele updates ontvangt u gratis (bijvoorbeeld aanpassingen in software).
 
Prijs:
 
80 euro
Bestelling:

 
Neemt u contact met mij op via fysikarel@orange.nl.  Ik stuur u dan een, in te vullen, bestelformulier toe. Na terugontvangst ontvangt u het bestelde zo spoedig mogelijk.
 
 


Terug