Zeepbellen

Zeepbellen vormen vaak een fascinerend schouwspel. Het feit dat er bij een zeepbel sprake is van een ultradun laagje “water” wordt door veel mensen als iets magisch ervaren. Ook de lichteffecten die optreden op zeepbellen kunnen erg indrukwekkend zijn. Toch is een zeepbel niets meer dan een natuurkundig verschijnsel.
Het vormen van zeepbellen is een interessant verschijnsel om nader te onderzoeken. Hiervoor moet wel enige nieuwe natuurkundestof worden bestudeerd (oppervlaktefysica) worden. Deze stof is niet bepaald eenvoudig, maar wel goed te begrijpen. Ook op internet zal er informatie te vinden zijn.
In het onderzoek kan aan de orde komen hoe de optimale zeepbel gemaakt kan worden. Een mengseltje van water met zeepsop blijkt namelijk niet het meest efficiënte, maar is wel de bekendste methode. Toevoegen van een hoeveelheid suiker blijkt vaak al wonderen te doen. Ook de vorm van de bel kan bekeken worden en de krachten die nodig zijn de zeepbelstructuur kapot te maken. Het spreekt voor zich dat een verklaring van de lichteffecten op zeepbellen niet mag ontbreken.

Aanwijzingen / tips:
-    Geschikt voor havo en vwo.
-    Het onderzoek kal bestaan uit een aantal deelonderzoeken, die
     samen inzicht moeten geven in zeepbellen en de factoren die het
     ontstaan en bestaan van zeepbellen beïnvloeden.
-    Er zal een nieuw stuk natuurkunde bestudeerd moeten worden (opper-
     vlaktefysica) om inzicht te krijgen in het ontstaan van zeepbellen.
-    Het onderwerp is heel divers en vrij. Zeepbellen kunnen vanuit allerlei
     invalshoeken bestudeerd worden.
 


Terug