Het invoeren van formules in "Word"

In een tekstverwerker is het niet altijd even eenvoudig om formules in een tekst in te voeren (en formules komen nogals eens voor in de natuurkunde). Met de vergelijkingseditor in "Word" is dit echter redelijk eenvoudig en eigenlijk biedt alleen dit programma goede mogelijkheden voor het weergeven van formules.

In dit gedeelte wordt besproken hoe je formules kan invoegen in “Word” door gebruik te maken van de vergelijkingseditor.

De vergelijkingseditor in “Word” is niet altijd opgenomen tijdens de installatie-procedure van “Microsoft office”. Mocht je met onderstaande stappen de vergelijkingseditor niet kunnen vinden dan zul je hem moeten installeren. Bij installatie dien je dan niet te kiezen voor de standaard-installatie maar voor de aangepaste installatie. Hierbij kun je zelf kiezen welke toepassingen van “Microsoft office” je wil installeren en gebruiken. Je krijgt een lijst met mogelijkheden waar ook de vergelijkingseditor bij staat.

Middels de volgende stappen is de vergelijkingseditor in “Word” te gebruiken:

-      Klik op “Invoegen” en vervolgens op “Object”.

-      In het lijstje met objecttypen zoek je de “Vergelijkingseditor” op en klik je op “OK”.

-   Het programma wordt nu ingeladen in “Word”. De formule komt op de plaats te staan waar de cursor zich op dat moment bevindt.

-   De bovenste regel in “Word” verandert voor de mogelijkheden van de vergelijkingseditor.

-   Als je buiten het formulevlak klikt wordt de opgemaakte formule ingevoegd.

De vergelijkingseditor geeft allerlei mogelijkheden zoals rekentekens, vectorpijlen, subscript en superscript, haakjes, breuken, integralen,
vergelijkingspijlen, enz.
Zonder veel problemen is de volgende formule voor de trillingstijd van een mathematische slinger in te voeren:
 
Terug